بررسی همکاری های مدیریت شهری یزد و بنیاد توسعه موقوفات کشور در سرمایه گذاری پروژه های عمرانی

بررسی همکاری های مدیریت شهری یزد و بنیاد توسعه موقوفات کشور در سرمایه گذاری پروژه های عمرانی


بررسی همکاری های مدیریت شهری یزد و بنیاد توسعه موقوفات کشور در سرمایه گذاری پروژه های عمرانی

 

در جلسه کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد با مدیرعامل بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور و مدیرکل اوقاف استان، های مدیریت شهری و بنیاد توسعه موقوفات کشور در سرمایه گذاری پروژه های عمرانی یزد بررسی شد
مدیرعامل بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در جلسه کمیسیون بودجه شورای شهر یزد، فعالیت های این بنیاد را در کشور متنوع دانست و تصریح کرد: سرمایه گذاری و توسعه عمرانی وقف در کشور بسیار متنوع و گسترده انجام گرفته اما در یزد کمتر انجام شده است و لازم است دستگاه های اجرایی شهر یزد همراهی بیشتری داشته باشند.
سهیل بیگدلی افزود: یزد در حوزه درمان بین استان های هم جوار در جایگاه ممتازی قرار دارد و در زمانی که پیشنهاد سرمایه گذاری و ورود بنیاد به این حوزه مطرح شد این مهم صورت گرفت.
حجت الاسلام زارع زاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان هم در این جلسه موضوعات کاری مشترک بین اوقاف و شهرداری را گسترده عنوان کرد و گفت: تعاملات بین مدیریت شهری و مجموعه وقف باید افزایش یاید و عواید وقف هم برای مردم است پس باید مسیر را برای اجرای بهتر وقفیات هموار کرد.
رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر یزد با اشاره به رویگردهای شورای ششم در تقویت سرمایه گذاری گفت: مجموعه اوقاف خدمات بسیار زیادی را در شهر یزد انجام داده و وجود موقوفات متعدد و متنوع گواه این موضوع است.
عزیزاله سیفی افزود: کمیته ای مشترک با حضور نمایندگان بنیاد توسعه موقوفات، شهرداری، اداره کل اوقاف و شورای شهر تشکیل شود تا ضمن جمع بندی نظرات، پیشنهاد نهایی برای تصویب در صحن شورا ارائه گردد تا انشاا... شاهد توسعه پروژه های عمرانی در شهر باشیم.