بررسی نصب المان نخل در میدان امام حسین(ع)

بررسی نصب المان نخل در میدان امام حسین(ع)

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

جلسه کمیسيون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر یزد با حضور امیرحسین رادمنش رئیس و دیگر اعضای کمیسیون برگزار شد

بررسی نصب المان نخل در میدان امام حسین (ع) و سال خوش آمد گویی به یزد از مهمترین موضوعاتی بود که در کمیسيون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر یزد با حضور کارشناسان و مسئولین مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.