بررسی طرح نوای عاشورایی

بررسی طرح نوای عاشورایی

در جلسه کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شورای اسلامی شهر یزد طرح نوای عاشورایی در جهت نشان دادن عزاداری منحصر به فرد یزدی ها مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، در جلسه طرح نوای عاشورایی که با حضور ونوس عامری رئیس کمیسیون فرهنگی شورا و غلامعلی سفید رئیس شورای اسلامی شهر یزد در استانداری برگزار شد بر گسترش فرهنگ عاشورایی و سبک عزاداری مردم یزد تاکید شد.
در این جلسه که با حضور مدیر کل امور اجتماعی استانداری، مسئولینی از اداره ارشاد، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، شورای مذهبی استان و مدیر گروه نوای عاشورایی تشکیل شد موضوع تهیه نوای عاشورایی جهت گسترش فرهنگ عاشورایی و نشان دادن عزاداری منحصر به فرد یزدی ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه مقرر شد که موضوعات مالی، گرفتن مجوز و نحوه نظارت بر تهیه این طرح توسط هریک از حاضرین تهیه و پس از بررسی در جلسات آتی در مورد آن تصمیم گیری شود.