بررسی طرح مطالعات فضای سبز در کمیسیون خدمات شورای شهر یزد

بررسی طرح مطالعات فضای سبز در کمیسیون خدمات شورای شهر یزد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهریزد، در جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای شهر یزد به ریاست مهدی کاشفی زاده و با حضور معاون خدمات شهری شهرداری و مدیر عامل سازمان سیما و منظر شهری، طرح مطالعات فضای سبز شهر در کمیسیون خدمات شهری شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه صفدر پور مدیر عامل سازمان سیما و منظر شهری گزارشی از اقدامات سازمان پارکها در فضای سبز شهری ارائه داد.
قمی عضو کمیسیون خدمات با اشاره به  کمبود آب در یزد گفت: باید در انتخاب گونه های سبز مورد استفاده در شهر بررسی لازم صورت گیرد  و مرکز مطالعات فضای سبز در جهت استفاده از دستاورده های جدید تشکیل شود.
سیستم آبیاری مدرن و هوشمند در توسعه فضای سبز از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.