بررسی رویکردهای کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر یزد

بررسی رویکردهای کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر یزد

چهاردهمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر یزد با حضور اعضای شورا، محسن شرفی مشاور کمیسیون و نماینده سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار و رویکردهای کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

دراین کمیسیون رویکردهای کمیسیون به سه دسته اجتماعی، ورزشی و فرهنگی- هنری تقسیم بندی گردید که در این کمیسیون قرار است در رویکرد اجتماعی به افزایش نشاط اجتماعی، ساماندهی مهاجران، کاهش آسیب های اجتماعی و بهبود سبک زندگی شهروندان؛ در رویکرد ورزشی به ارتقاء سطح ورزشهای همگانی به ویژه ورزش محلات و در صورت دستیابی به زیرساختها و امکانات لازم ورزش های قهرمانی و ایجاد باشگاه های ورزشی طی افق 4 ساله توجه بیشتری صورت گیرد.

گفتنی است در رویکرد فرهنگی و هنری، فرهنگسازی در زمینه رفع معضلات شهری و ارتقا فرهنگ شهروندان با جلب مشارکت شهروندان، افزایش مطالعه و سرانه کتابخوانی و ترویج و حمایت از هنر و هنرمندان با رویکرد ارتقا فرهنگ شهروندی، ارتقاء هنرهای نمایشی موسیقی و هنرهای تجسمی و همچنین تمرکز بر بحث یزدشناسی و شناخت و معرفی فرهنگ یزد مورد توجه است.

در ادامه نامه های ارجاعی به کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.