بررسی بودجه عمرانی شهرداری آغاز شد

بررسی بودجه عمرانی شهرداری آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، رئیس کمیسیون شهرسازی معماری وعمران شورای شهر یزد در جلسه روز شنبه 23 دیماه این کمیسیون به اولویت ها و سیاستگذاری در بودجه عمرانی اشاره و تصریح کرد: بودجه  باید در نظام خوشه ای قرار بگیرد و ریز شدن بودجه و خورد کردن آن اقدام درستی در حوزه عمرانی نخواهد بود.

محسن عباسی افزود: مسائل عمرانی شهر مورد اهمیت است که باید لحاظ گردد و پروژه های نیمه تمام جزو اولویت هاست و ضمن برنامه محور بودن بودجه، نظرات معاونت معماری شهرسازی اعمال گردد.

مرتضی شایق عضو کمیسیون عمران هدف و شاخص های بودجه را ضروری دانست و تاکید کرد: اولویت در پروژه ها مشخص و رتبه بندی شود و شاخص های هر بخش تعریف گردد.

شایق حوزه ترافیک را یادآور شد و تصریح کرد: در حمل ونقل عمومی خطوط اتوبوسرانی که هزینه های زیادی صرف آن می شود به بخش خصوصی واگذار شود تا ضمن کیفیت بهتر خدمات، کاهش هزینه ها هم دنبال شود.

وی خواستار توجه به محیط زیست و سرانه فضای سبز در بودجه سال آینده شد و اظهارداشت: افزایش سرانه فضای سبز که در دوره چهارم شورا هم دنبال شده ادامه یابد و  این سرانه همه ساله افزایش و در بودجه لحاظ شود.

در ادامه میرشمسی از معاونت برنامه ریزی شهرداری گزارشی از بودجه نویسی و مراحل آن همچنین روند بودجه 97 را ارائه نمود.

مرتضی شایق با اشاره به منطقه محوری در بودجه گفت: وقتی منطقه محوری را مطرح می کنیم باید رقابت ایجاد شود و سیاست های تشویقی در مناطق لحاظ گردد  تا هزینه آن  در مناطق هزینه شود.

وی همچنین در خدمات ارائه شده به مردم پارک های سطح شهر اظهارداشت:  پارک های شهر به بخش خصوصی واگذار شود تا ضمن ارائه هم خدمات بهتر، مردم بیشتر در فضای سبز حضور یابند.

سیدحسین آزادی نایب رئیس کمیسیون عمران در خصوص لایحه بودجه گفت: مباحث عمرانی بار دیگر مطرح و بازنگری شود و معاونت شهرسازی بررسی آن را طی چند روز آینده انجام و مناطق وسازمان ها بررسی شود.

الهه جورابی عضو کمیسیون به برخی تخلفات اشاره و تصریح کرد: در محله پشت باغ که شهرداری نسبت به آزادسازی و پارکینگ اقدام نموده سالن ورزشی در حال ساخت است که لازم است شورا و کمیسیون عمران هرچه زودتر نسبت به بررسی موضوع اقدام نماید.

وی همچنین به بازدید ماه گذشته جمعی از اعضای شورا از کارخانه کمپوست و قول شهرداری در خصوص آسفالت محل تفکیک زباله گفت: این اقدام هنوز صورت نگرفته و لازم است تا ضمن تذکر به شهرداری هرچه سریعتر اقدام شود.