بررسی افزایش محدوده بافت تاریخی در جلسه شورای اسلامی شهر یزد

بررسی افزایش محدوده بافت تاریخی در جلسه شورای اسلامی شهر یزد

به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد - در دویست و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد که باحضور رئیس اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان ، شهردار ، کارشناسان و صاحب نظران بافت تاریخی و کارشناسان شهرداری برگزار شد، مسئله افزایش محدوده بافت تاریخی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه موافقان و مخالفان در خصوص افزایش محدوده بافت تاریخی نقطه نظرات خود را عنوان و همه بر احیای بافت تاریخی شهر تاکید نمودند و در پایان مقرر گردید در جلسات بعدی این مسئله توسط اعضای شورای شهر یزد بررسی و به رای گذاشته شود.