بررسي مشكلات منطقه آزادشهردرشوراي اسلامي شهريزد

بررسي مشكلات منطقه آزادشهردرشوراي اسلامي شهريزد
دريكصدو پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد مشكلات ومعضلات منطقه آزادشهرمورد بحث وبررسي قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهريزد ، در يكصدو بيست وپنجمين جلسه شوراي اسلامي شهركه با حضوراعضاي شورا، شهردار، مديرمنطقه سه شهرداري يزد، اعضاي شورايارمنطقه آزادشهردرتالارشورا برگزارشد مشكلات ومعضلات منطقه ي آزادشهراز جمله ميدان سوم ، چهارم و پنجم منطقه، مورد بحث وبررسي قرار گرفت.
خباززاده سخنگو شوراي اسلامي شهر خاطرنشان ساخت:درسال گذشته ازكل بودجه شهريزد كه 62 ميليارد تومان بوده حدود  3 درصد آن توسط دولت پرداخت ومابقي آن با گرفتن عوارض ، جرايم وفروش وغيره تامين گرديد .
وي اظهار اميدواري كرد: شوراي اسلامي شهر با همفكري و سرمايه گذاري شهروندان بتواند درآمدهاي ثابتي براي شهرداري ايجاد نمايد تا درراستاي رضايتمندي شهروندان عزيز گامهاي موثري برداشته شود.
ناصرپارسائيان رئيس كميسيون عمران ،توسعه و ترافيك شوراي اسلامي شهريزد درپاسخ به سئوال اعضاي شورايارمنطقه آزادشهر درخصوص رسيدگي بيش از حد شهرداري به منطقه صفائيه گفت: منطقه صفائيه به علت تازه ساز بودن با دورانديشي و برنامه ريزي شكل گرفت بنابراين معابرآنجا مناسب مي باشد  ولي در مناطق قديمي اين دورانديشي اعمال نگرديد بنابراين در حال حاضر اين مناطق با مشكلات ترافيكي مواجه شده اند.
وي تصريح كرد: زميني براي ايجاد ميدان ميوه وتره بارمحله اي از سازمان مسكن وشهرسازي استان خريداري شده ودرسالجاري نيزاعتباري به آن اختصاص گرديد كه اميدواريم با پيگيري و تعامل به بهره برداري برسد.
پارسائيان با اشاره به تخلفات ساختماني عنوان كرد: مردم منطقه مي توانند تخلفاتي كه در منطقه انجام     مي گيرد به شهرداري اعلام كنند چراكه با اين تدبيربسياري از مشكلات منطقه كاهش مي يابد.
سيد ابوالفضل كشفي مدير منطقه سه شهرداري يزد اظهارداشت: با توجه به اينكه يك سوم منطقه سه شهرداري مربوط به آزادشهر است اين شهرداري اقدامات بسياري طي دوسال اخيردرآن منطقه انجام داده است كه مي توان به احداث ميدان (فلكه چهارم)، احداث نوار سبزبلوارآزادگان، طراحي ميدان وليعصر(ع) ، روكش آسفالت قسمتي از خيابان موسي بن جعفر(ع)، زيرسازي كوچه هاي زير6 مترو بالاي 12 متر، تكميل پاركهاي محله اي و غيره اشاره نمود.
وي با اعلام اينكه آسفالت منطقه آزادشهرآغازشده است تصريح كرد: درسالجاري كليه آزادسازي منطقه سه شهرداري درمنطقه آزادشهرانجام مي گيرد كه شامل 20 متري عيش آباد و30 متري خضرآباد و براي آزادسازي آنجا 10 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است..
كشفي ضمن بيان اينكه براي انتقال شبكه مخابرات ميدان آب(چهارم) مكاتبات بسياري در ارتباط با جابجايي تاسيسات شهري در اين مكان انجام شده است، خاطرنشان ساخت: ميدان آب (چهار) بزودي به بهره برداري مي رسد.
وي به تعويق افتادن چهارراه خضرآباد را عبورلوله هاي نفت از راستگرد ميدان اعلام نمود و افزود: با توجه به پيگيري هاي انجام شده و همكاري شركت نفت در آينده نزديك عمليات عمراني آن آغاز و شاهد اصلاح ترافيكي در اين چهارراه و تبديل آن به ميدان خواهيم بود.
مدير منطقه سه شهرداري يزد درخصوص ورودي شهر از ميدان فرودگاه گفت: با توجه به اينكه يكي از ورودي هاي شهر بلوار آزادگان در مبدا فرودگاه است لذا در حال حاضر عمليات آب نما و تاسيسات آن درحال اجرا مي باشد.
درپايان اين جلسه حكم اعضاي شورايارمنطقه آزادشهربه اعضا آن ابلاغ گرديد.