بررسي مشكلات محله قصابان توسط رئيس و سخنگوي شوراي اسلامي شهريزد

بررسي مشكلات محله قصابان توسط رئيس و سخنگوي شوراي اسلامي شهريزد
مشكلات و معضلات محله قصابان با حضور سيد علي محمد ميرحسيني رئيس و وحيدرضا خباززاده سخنگو شوراي شهر و جنائي مدير ناحيه تاريخي شهرداري يزد بررسي شد.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد- در جلسه اي با حضور علي محمد ميرحسيني رئيس و وحيدرضا خباززاده سخنگو شوراي شهر و مدير ناحيه تاريخي شهرداري يزد كه در مسجد محله قصابان برگزارشد مشكلات اين محله بررسي و مقرر شد درخصوص ايجاد پاركينگ درآن محل ناحيه تاريخي شهرداري با پيگيري شورا يار محل اقدامات لازم را انجام دهد.
اعضاي شورا ياري محله قصابان در اين نشست انتخاب شدند.