بررسي مشكلات محله باغ گندم درشوراي اسلامي شهريزد

بررسي مشكلات محله باغ گندم درشوراي اسلامي شهريزد
مشكلات ومعضلات محله باغ گندم در شوراي اسلامي شهريزد مورد بحث و تبادل نظرقرارگرفت.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهريزد- در يكصدوبيست و ششمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد مشكلات ومعضلات محله باغ گندم با حضورسيدعلي محمد ميرحسيني رئيس، وحيدرضا خباززاده سخنگو، ناصرپارسائيان رئيس كميسيون عمران ، توسعه وترافيك ، محمد فقيه خراساني رئيس كميسيون برنامه وبودجه ، محمد رضا كوچك زاده ، حجت الاسلام والمسلمين مطهريان عضوشوراي اسلامي شهر، شهردار، مديرناحيه تاريخي شهرداري، مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري، مديرعامل سازمان بازيافت شهرداري يزد و اعضاي شورايارمنطقه باغ گندم مورد بحث وتبادل نظر قرارگرفت.
ناصرپارسائيان رئيس كميسيون عمران،توسعه و ترافيك شوراي اسلامي شهريزد هدف ازبرگزاري جلسات با حضورشورايارها را بررسي مشكلات وتعامل بيشتر شورايارها با شوراي اسلامي شهر دانست.
شهرداريزد ضمن بيان اينكه شهرداري تمام توان خود را براي رفع مشكلات ومعضلات شهري مردم بكارمي گيرد، اظهارداشت: در سفر مقام معظم رهبري به يزد رقم قابل توجهي براي بافت تاريخي اختصاص داده شده كه با دريافت اين اعتبار بسياري از مشكلات بافت تاريخي شهررفع مي گردد.
وي كار شورايارهارا ارتقاءارزش ملك وسطح رفاهي محل زندگي با كمك و مساعدت شوراي اسلامي شهريزد ذكركرد.
ميروكيلي ضمن بيان اينكه شهرداري زيباسازي مبلمان شهري مناطق محروم را دراولويت كارهاي زيباسازي شهر قرارداده است، تصريح كرد: با مطالعات طرح جامع حمل ونقل شهر بسياري ازمشكلات ترافيكي وحمل ونقل شهررفع مي گردد.
وي خاطرنشان ساخت: براي مقاوم سازي ،صادركردن پروانه ساختماني و عوارض بافت قديم هيچ هزينه اي گرفته نمي شودو حتي براي ساخت وساز ومرمت نيزتسهيلات دراختيارشهروندان قرار مي گيرد.
جنائي مديربافت تاريخي شهرداري يزد با اشاره به تعريض خيابان سيدگلسرخ گفت: طرح آن تهيه شده وبراي تصويب برآورد ، تامين اعتبار و بررسي مسائل فني به اداره طرحهاي شهرداري يزد ارسال شده است و درصورت اينكه اين طرح مصوب گردد اجرا مي شود.
وي درخصوص ايجاد پاركينگ در اين محله تصريح كرد: با توجه به اينكه در طرح تفضيلي ايجاد پاركينگ دراين مكان مشاهده نشده است ولي در صورت معرفي ملك متناسب با طرح پاركينگ كه از لحاظ ميراث فرهنگي مشكلي نيز نداشته باشد اين اقدام صورت مي گيرد.
جنائي  طرح مصوب حسينيه قصر تا سرجمع را در حوزه عملكردي منطقه يك دانست و اظهارداشت: با توجه به سوابق درخواست و پيگيريهاي انجام شده ظاهراً قراردادي جهت احداث سرويس بهداشتي از طريق منطقه يك شهرداري منعقد گرديده لذا شورايارمحله اين منطقه مسئله مورد نظر را از طريق منطقه يك پيگيري نمايد.
وي در خصوص اجراي طرح گذر و فضاي سبز و پاركينگ حسينيه قصر تصريح كرد: قسمتي از املاك در مسيرتملك و آزادسازي گرديد.
مديربافت تاريخي شهرداري يزد گفت: پياده روسازي و رمپ ورودي پارك سيدگلسرخ بازسازي و قسمت ديگرآن در برنامه سالجاري قرارگرفته است.
در اين جلسه مقررگرديد شورايارهاي محله پيگيرمشكلات ارائه شده درجلسه باشند.
در پايان، حكم اعضاي شورايارمنطقه در صحن شورا به آنان ابلاغ شد.