بررسي مشكلات امنيتي و ترافيكي شهر در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد

بررسي مشكلات امنيتي و ترافيكي شهر در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد

 

يكصد و سي و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور اعضاي شورا ، شهردار ، سرهنگ كاكاوند فرمانده نيروي انتظامي استان ، فرمانده نيروي انتظامي شهرستان ، فرمانده راهنمايي و رانندگي شهرستان و ديگر مسئولين همراه نيروي انتظامي  برگزار و پيرامون امنيت و ترافيك شهر بحث و تبادل نظر شد.

به گفته سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد – در اين جلسه رئيس شوراي اسلامي شهر يزد ضمن خيرمقدم و تشكر مواردي را مطرح و در ادامه هركدام از اعضاي شورا و همچنين شهردار ديدگاهها و مطالب خود را در خصوص مشكلات ميدان ميوه وتره بار ، تاسيس پاسگاه مستقل در شهرداري جهت رفع سدمعبر، توجه به عدم جريمه خودروهاي پارك شده در محدوده مساجد در زمان نماز ، تعامل با شهرداري در همه زمينه هاي شهري بيان و خواستار پيگيري و رفع مشكلات فوق شدند.

سپس سرهنگ كاكاوند فرمانده نيروي انتظامي استان ضمن رائه گزارشي از عملكرد نيرو ، به مطالب مطرح شده پاسخ و در خصوص برخي از آنها قول مساعد داد.

وي با بيان اينكه امنيت خوب در گرو ايجاد نظم و انضباط در شهر مي باشد، خاطرنشان ساخت: با يك حركت جهادي مي توان نظم و انضباط شهري را ايجاد و دغدغه هاي مردم را كاهش داد.

سرهنگ كاكاوند يكي از راههاي كاهش تخلفات و جرايم را تعامل همه دستگاهها دانست و از راه اندازي اردوگاه ترك اعتياد خبر داد.

وي اولويت نيروي نيروي انتظامي را پيشگيري از جرايم عنوان نمود و افزود: بايد زيرساختها و امنيت را در سطح شهر ايجاد تا شاهد افزايش جرايم نباشيم.

فرمانده نيروي انتظامي استان در پايان از راه اندازي كلانتري در جهت رفع مشكلات مردم در كوتاهترين زمان خبر داد.

در ادامه ، فرمانده راهور شهرستان يزد در اين جلسه گزارشي از آمار تصادفات شهر يزد و عملكرد نيروي راهور ارائه و سپس مسائل و پديده هاي حوزه ترافيك شهري و راهكارهاي رفع آنها را عنوان نمود و خواستار همكاري شهرداري در خصوص آموزش و ارتقاء فرهنگ ترافيك شهر در پارك ترافيك شد.

در پايان جلسه مقرر گرديد درابتداي هر فصل اعضاي شورا ، شهردار و مسئولين نيروي انتظامي از سطح شهر بازديد نمايند.

در اين جلسه شهرداري متعهد گرديد آموزش شهروندي در خصوص فرهنگسازي ترافيك، اصلاح هندسي معابر، خريد دوربين و نصب در معابر سطح شهر و تخصيص اعتبار در بودجه سال آينده ، استاندارد كردن سرعت گيرها را در دستوركار خود قرار دهد.

همچنين مقرر گرديد نيروي انتظامي موارد افزايش خدمات نظارتي ، اطلاع رساني به متخلفين رانندگي از طريق پيامك ، تصحيح تابلوهاي كارت پارك (افزودن به استثناي زمان نماز) و اطلاع رساني اين نيرو جهت موضوع حفاريهاي سطح شهر را در دستوركار خود قرار دهد و همچنين نقاط حادثه خيز شهر را شناسايي و براساس اولويت بندي ، بازديد ؛ راهكارهاي مورد نظر را به شورا و شهرداري اعلام نمايد.