بررسي طرح تفصيلي بافت تاريخي شهر يزد در شوراي اسلامي شهر يزد

بررسي طرح تفصيلي بافت تاريخي شهر يزد در شوراي اسلامي شهر يزد
در چهارصد و نود و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور اعضاي شورا، مشاور شورا ، شهردار، كارشناسان مربوطه شهرداري و مشاور طرح تفصيلي شهر برگزار و طرح تفصيلي بافت تاريخي شهر مورد بررسي ، بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - رئيس شوراي اسلامي شهر يزد ضمن خيرمقدم به ميهمانان ، بر پويايي بافت تاريخي شهر تاكيد نمود و گفت : اگر درحال حاضر بافت تاريخي شهر پوياست به خاطرحركت وزنده بودن مردم آن است ودر صورتي كه مردم در بافت سكني نداشته باشند،آن بافت مي ميرد و از بين مي رود لذا ما بايد براي پويايي و زنده بودن بافت كاري انجام دهيم.
حجت الاسلام حميد رضا مطهريان با اشاره به فرمايش امام صادق (ع) كه حرمت مومن از حرمت كعبه بالاتر است تصريح كرد : آيا ميراثي تر و فرهنگي تر از كعبه در كل جهان وجود دارد ؟ آيا اين همه زن و مرد ساكن در بافت تاريخي كه با مشكلات فراوان در آنجا زندگي مي كنند مومن نيستند و نبايد حرمتشان و درجاتشان حفظ شود؟
در ادامه جلسه مهندس بهزادفر مشاورطرح تفصيلي شهر يزد گزارشي از روند مطالعاتي و اجراي طرح تفصيلي شهر را ارائه نمود وگفت : براساس آخرين مصوبه كميسيون ماده 5 ، در حال حاضر 519 هكتار بافت تاريخي و بيش از 2هزار هكتار بافت فرسوده در يزد موجود مي باشد.
وي بااشاره به اينكه بسياري از مشكلات پيشروي اين طرح براساس ضوابط حل شده است اظهارداشت : در شهرسازي دو رويكر سازنده و موزه اي براي بافت كهن وجود دارد. رويكرد موزه اي آن به اين صورت است كه هرچه از بافت باقي مانده تبديل به موزه مي شود.
مهندس بهزادفر افزود : كشورهاي دنيا اعم از غرب و شرق براساس تجربياتي كه داشتند رويكرد موزه اي را به طوركامل رد كردند چرا كه بافت قديم پس از مدتي كارنكردن، از بين رفت.
وي ضمن بيان اينكه ما شعارتاريخ بافت را مورد توجه قرار داديم ، خاطرنشان ساخت : ما تك تك كوچه پس كوچه هاي بافت را نقشه برداري وبازديد نموديم و بخشهايي كه مي تواند حفظ گردد در طرح تفصيلي مشخص گرديده شده است.
مشاورطرح تفصيلي شهر يزد با اشاره به اينكه براي اين طرح 102 پروژه اجرايي تعريف شده است ،  گفت : اين طرح مي تواند بسياري از فعاليتهارا پيش ببرد.
سپس اعضاي شوراي اسلامي شهر،شهردار، مشاورشورا و معاون معماري و شهرسازي نقطه نظرات خود را ارائه نمودند كه گزارش كامل آن متقاعباً اعلام مي گردد.
در پايان كليات طرح مذكوربه راي گذاشته شد كه مورد تاييد قرار گرفت.
 
حاشيه
عمده ويژگيهاي مطرح شده در اين طرح :
·               -  چند منطقه به لحاظ كم ارزش بودن از محدوده بافت تاريخي قبلي حذف و به بافت فرسوده اضافه شده است و محله زرتشتيان جنب ساختمان شهرداري منطقه 2 به بافت تاريخي اضافه شده است . لذا در مجموع مساحت بافت تاريخي براساس طرح تفصيلي قديم 599 هكتار و بر اساس طرح تفصيلي جديد 519 هكتار بوده و بر اين اساس مساحتي در حدود 80 هكتار كاهش داشته است و مقدار تقليل مساحت بر اساس طرح راهبردي مشاور آرمانشهر 160 هكتار ميباشد.   اين كاهش منطقي و در راستاي امكان رسيدگي و حفظ و نگهداري بيشتر است .
·         در محدوده بافت فرسوده تك بناهاي با ارزش نيز لازم به حفظ و نگهداري است. اگر چه درثبت هرگونه آثار تاريخي ، رضايت مالكين از ضروريات است.
·               -  محدوده بافت تاريخي به سه بخش ويژه ، ممتاز و متوسط تقسيم شده است كه براي هر كدام ضوابط خاصي تدوين شده است .
·                - بخشي از مخروبه ها و فضاهاي معطل مانده در بافت ،‌كاربري آن پاركينگ و فضاي سبز و فضاي ورزشي تعيين شده است كه عندالزوم در هر گونه حادثه غير مترقبه از آن استفاده خواهد شد كه قابل تقدير است .
·               -  طرح جامع امامزاده جعفر در اين طرح منظور شده و تعريض بعضي شبكه ها در بخش هايي لحاظ گرديده است اگر چه كافي نيست .
·                - گشودگي برخي از شبكه هاي جديد هر چند محدود انجام شده است و به ادامه بعضي از شبكه هاي پيشنهادي توجه نشده است .
·                - در ضوابط مربوط به نوسازي در بافت نيز تسهيلاتي منظور شده است مواردي قابل بحث است.
·             -    به لزوم برداشت وضع موجود قنوات از نظر مسير ، پروفيل طولي و عرضي و انشعابات آنها و ارائه طريق جهت مقاوم سازي آنها توجه نشده است.
·               -  عمده مصوبات قبلي كميسيون ماده 5 دران منظور شده است.