بررسي ايرادات فرمانداري نسبت به بودجه سال 93 در شوراي اسلامي شهر يزد


 

شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد با حضور فرماندار ، مشاور فرماندار در امور شورا و مدیریت شهری و اعضای کمیته انطباق برگزار شد.
در این جلسه رئیس شورای اسلامی شهر یزد ضمن خیرمقدم گویی به میهمانان ، بر لزوم تعامل بیشتر بین دو دستگاه تاکید نمود . سپس محمد فقیه خراسانی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد از استاندار محترم خواست در راستای ادغام شهرهای یزد و حمیدیا اقدامات لازم معمول نمایند.
وی بر مسئله کم آبی تاکید نمود و خواستار رفع مشکلات موجود در خصوص آب شد تا همانند سال گذشته مردم یزد با مشکلات مربوط به آن مواجه نشوند.
سپس فرماندار یزد با اشاره به در پیش بودن فصل گرما ، خواستار مدیریت خانواده های یزدی در مصرف آب شد و در این خصوص اعلام داشت : شورای اسلامی شهر و شهرداری نیز بحث آب و مصرف آن در زمینه فضاهای سبز و بوستان ها را با استفاده از شیوه های نوین آبیاری مدیریت نمایند.
محمود شاکری شمسی با اشاره به تعامل بین دو دستگاه ، مواردی که از لحاظ شکلی در بودجه سال 93 ایراد محسوب می شد را یادآور و مقرر شد ایرادات شکلی آن رفع و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردد.
در ادامه این جلسه تنی چند از اعضای شورا و اعضای کمیته انطباق به بیان نقطه نظرات خود در خصوص بودجه سال 93 پرداختند.