برای نخستین بار در کشور طرح کیوآرکد در سامانه حمل و نقل یزد اجرا می شود

برای نخستین بار در کشور طرح کیوآرکد در سامانه حمل و نقل یزد اجرا می شود

سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد در نشست با سمن های محیط زیست و کسب وکار یزد حمایت از تشکل ها را از وظایف همه دانست و عنوان کرد: رویکرد جدیدی که قابل حمایت از طرف شماست، توجه به صنایع دانش بنیان و سبز است.
حمیدرضا قمی افزود: باور اینکه نوآوری، کارآفرینی و حمایت از نخبگان در استان باشد نیست و این موضوع در خود شهرداری هم وجود دارد. به زودی یک ایده شو خواهیم داشت که توسط مرکز خلاقیت شهرداری اجرا می شود و در حوزه های مختلف از ایده ها حمایت خواهند کرد.
رئیس شورای شهرستان یزد معضل تصمیم‌گیری های بین دستگاهی را نبود مدیریت واحد دانست و ادامه داد: در کشور ما مدیریت واحد شهری وجود ندارد و برای مثال در حوزه ترافیک دستگاه های مختلف دخیل هستند که تصمیم گیری واحد وجود ندارد اما اجرای به عهده شهرداری است.
قمی با تشریح پروژه دوچرخه های هوشمند گفت: در اجرای این طرح سرویس های بهداشتی در کنار هر یک از ایستگاه ها دیده شده و برای اولین بار نگهداری این سرویس ها در طرح دیده شده است.
رییس کمیسیون شهر هوشمند افزود: در توسعه حمل و نقل عمومی اولین شورایی بودیم که بحث تراموا مطرح شد، این ضرورت اجتناب ناپذیر برای یزد است و تراموا راهکاری است برای شهرهای تاریخی و شما تشکل ها هم روی این مسائل و فرهنگ سازی کمک کنید.
حمیدرضا قمی ادامه داد: اپلیکیشن مکان یابی و فروش بلیط به صورت کیوآرکد بسیار موثر و نوعی کمک به محیط زیست بود که به زودی انجام خواهد شد و تاکنون در هیچ استانی انجام نشده است.