با منازعه تیشه به ریشه تمدن فلات مرکزی ایران نزنیم

با منازعه تیشه به ریشه تمدن فلات مرکزی ایران نزنیم

سخنگوی شورای شهر یزد در نشست فعالین اجتماعی ومحیط زیستی شهرهای یزد و اصفهان گفت: آب همواره شکل دهنده کانون های اجتماعی بوده و جای تاسف است اگر امروز به عامل تفرقه مردمی که سال ها در عین کم آبی در صلح با هم زیسته اند بدل شود.
عباسی هرفته در ادامه به اشتراکات شهرها و آبادی های فلات مرکزی ایران اشاره و اظهارداشت: آبادی های فلات مرکزی ایران را جدا از هم نمی بینم و این شهرها و روستاها اشتراکات زیادی دارند که یکی از آن ها هم مدیریت استحصال و مصرف آب بوده است. وی مشکل کم آبی را یک ویژگی تاریخی در این پهنه خواند و گفت مردمان مرکز ایران سال ها با اندیشه توانسته اند با کم آبی زندگی کنند و شیوه زندگی درست آنها سازگار با این مساله بوده است.
رییس کمیسیون عمران شورای یزد اضافه کرد اگر سیاست های غلط چند دهه گذشته، ما را به این نقطه بحرانی کشانده است باید با همدلی و هم افزایی در اشتباهاتمان بازنگری کنیم نه اینکه اشتباهات جدیدی را مرتکب شویم. 
محسن عباسی افزود: باید این جمع را که با دغدغه مندی گرد هم جمع شده اند و سعی دارند با گفتگو و هم فکری راه برون رفتی بیابند ستود، تقویت کرد و توسعه داد؛ باب این مذاکره را باز نگه داریم و اجازه ندهیم عده ای فرصت طلب بدخواه خللی در این دوستی ها ایجاد کنند و مدیران دو استان هم قطعا کمک خواهند کرد.
عضو کمیسیون گردشگری شورای یزد گفت: یزد و اصفهان این فرصت را دارند که صنایع جایگزین کم آبخواه مانند گردشگری را به تدریج جایگزین صنایع پر آب خواه و آلاینده ای شوند که سایه سنگینشان نفس این دو شهر تاریخی را به شماره انداخته است. ما باید به جای منازعه مخرب، جریان مطالبه تصحیح تصمیمات غلط توسعه در گذشته را مشترکا در این حوزه تمدنی از تصمیم گیران و سیاست گذاران امر پیگیر باشیم.
رییس کمیسیون عمران شورا در خاتمه به آبیاری بخش قابل توجهی از فضای سبز یزد با پساب از سال گذشته اشاره و تصریح کرد: برای اولین بار پساب را جایگزین آب در فضای سبز کردیم و بیشترین بودجه امسال شهرداری یزد را حول مقوله آب قرار دادیم و این نشان از عزم جدی ما در این خصوص است.