با حضور نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی

با حضور نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد – وضعیت کشتارگاه صنعتی با حضور نماینده مردم یزد وصدوق در مجلس شورای اسلامی ، تنی چند از اعضای شورای شهر ، شهردار یزد و مدیر عامل سازمان فراورده های پروتئینی در شورای شهر یزد بررسی گردید.
در این جلسه اعضای شورای شهر ، شهردار و مدیرعامل سازمان مذکور مشکلات پیشروی کشتارگاه صنعتی را عنوان نموده و از نماینده محترم خواستار رفع آنها شدند.