با حضور اعضای شورای اسلامی شهر یزد صورت پذیرفت: بهره برداری از مجموعه فرهنگی تاریخی شهید مهندس فرهاد خادم

با حضور اعضای شورای اسلامی شهر یزد صورت پذیرفت: بهره برداری از مجموعه فرهنگی تاریخی شهید مهندس فرهاد خادم


با حضور اعضای شورای اسلامی شهر یزد صورت پذیرفت: بهره برداری از مجموعه فرهنگی تاریخی شهید مهندس فرهاد خادم

 

مجموعه فرهنگی تاریخی شهید مهندس فرهاد خادم که شامل احیا و مرمت آب انبار مریم آباد می باشد در مساحت 1700 متر مربع به بهره برداری رسید.

برای مرمت و احیای این مجموعه 10 میلیارد ریال هزینه شده است که شامل کفسازی، بدنه سازی، اجرای روشنایی، مبلمان و فضای سبز می باشد.