با تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری روند ارائه خدمات تسهیل می شود

با تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری روند ارائه خدمات تسهیل می شود

رئیس شورای اسلامی شهر یزد در همایش روز ملی شوراها با تبریک این روز به فلسفه تشکیل شورا در اوایل انقلاب اشاره و تصریح کرد: اول انقلاب یک شور وحال انقلابی در زمینه تشکیل شوراها به وجود آمد، همدلی ها زیاد شد و در آن فضا فعالیتهایی مطرح شد و امام دستوراتی دادند که شورا تشکیل شود تا در کارها خود مردم حضور داشته باشند و پس از چهل سال هر روز بیشتر به فلسفه تشکیل شوراها نزدیک می شویم. در این شرایط اقتصادی که کوچک شدن دولت مطرح می شود اگر قرار است بدنه دولت سبکتر شود بهترین راه حل شوراها هستند و اینکه  اختیارات به مردم و نمایندگان آنان واگذار شود.
غلامعلی سفید به مشکلات دولت اشاره و عنوان کرد: مدیریت یکپارچه که چندین سال است دولت طرح داد و در کمیسیون های مختلف مجلس مطرح است به نظر راهی جز تصویب آن نیست چون دولت در هر شرایط و بخصوص شرایط فعلی نمی تواند تمام امور را انجام دهد و این خود مردم هستند که باید در اداره شهر سهیم شوند و در جهت رفع مشکلات موجود کمک کنند.
وی اظهار داشت: در مورد انتخاب شهردار باید به قانون توجه شود و اینطور به نظر می رسد که قسمت های انتصابی دوست دارند محدوده اختیارات انتخابی را کم کنند و باید با همت مسئولین این اختیارات به شوراها طبق قانون برگردد.
وی در ادامه به عملکرد هیئت تطبیق اشاره و گفت: در گذشته و در زمان تشکیل قانون شوراها اسمی از آن نبود که بعدها مطرح شد اما بعدها مشخص شد که هیئت در چه زمینه ای نظر دهد و می خواهد کنترل شدید داشته باشد که به نظر در این زمینه باید با قانونمداری رفتار کرد.