بازدید کمیسیون عمران از پروژه های ورزشی سطح شهر

بازدید کمیسیون عمران از پروژه های ورزشی سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد- رئیس و اعضای کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر یزد به منظور تسریع در پروژه های ورزشی در محلات و پارک ها ، به همراه کارشناسان عمرانی شهرداری از چند پروژه بازدید کردند.

اعضاي كميسيون ابتدا ضمن بازدید از ورزشگاه سلمان محمودآباد، بر تسریع در اجرای عملیات عمرانی در این پروژه جهت آماده سازی برای مسابقات بین المللی تاکید کردند.

درادامه اعضاء از ورزشگاه امام سجاد مریم‌آباد که قرار است بصورت سالن ورزشی مورد استفاده جوانان این منطقه قرار بگیرد،  بازدید و مشکلات پیش روی این پروژه را بررسی کردند.

بازدید از زمین ورزشی در مجاورت پارک درون محله‌ای خیابان شهیدان ادهمی، بازدید از پارک درون محله‌ای در خیابان مهدی و بازدید از پیست اسکیت پارک استاد واقع در شهرک دانشگاه و تاکید بر اتمام این پروژه ها از دیگر برنامه اعضای کمیسیون عمران و تو سعه شورای اسلامی شهر یزد بود.

همچنین در ادامه بازدید از مسیر اتصال بلوار نواب صفوی به روستای محمودآباد انجام شد که در نیمی از این مسیر زیرسازی و جدول‌گذاری انجام شده بود و در ادامه مسیر که به روستای محمود آباد منتهی می شود به تملکاتی نیاز داشت که در این بازدید مورد بررسی قرار گرفت.