بازدید هیات مرکز پیشرفت و تحول نهاد ریاست جمهوری از پروژه های فناوری اطلاعات شهر یزد

بازدید هیات مرکز پیشرفت و تحول نهاد ریاست جمهوری از پروژه های فناوری اطلاعات شهر یزد

میثم عابدی رئیس گروه الکترونیک،مخابرات و رباتیک مرکز تحول وپیشرفت نهاد ریاست جمهوری به اتفاق مشاوران و کارشناسان گروه از مرکز ترافیک و سازمان فاوا شهرداری، مجموعه پارک علم و فناوری، صندوق پژوهش، مرکز خلاقیت نوآوری فناوری نوین شهر– شهرداری یزد، شتابدهندگان و شهر الکترونیک پیشگامان بازدید و ضمن ارائه گزارش، هر کدام نیازها و درخواست های خود در زمینه های کشوری و بین المللی از جمله افزایش ارز، عدم همکاری بخشهای خصوصی و دولتی از پروژه های ایرانی عنوان نمودند.
میثم عابدی رئیس گروه الکترونیک، مخابرات و رباتیک مرکز تحول وپیشرفت نهاد ریاست جمهوری ضمن توضیحاتی در خصوص مرکز تحول وپیشرفت علت حضور خود در شهر یزد را تعریف چند پروژه فناوری IT برای شهر یزد عنوان نمود.
 مهندس تاج آبی راهبردها و سیاستهای سازمان فاوا را ارائه و بر ایجاد بستر مدیریت یکپارچه شهری با استفاده از زیرساختهای فناوری اطلاعات و بستر اشتراک گذاری داده در شهر یزد به صورت پایلوت تاکید کرد.
وی خواستار در اختیار قرار گرفتن سرویس های ناجا بر پلاک خودرو ، ثبت اسناد شد و شهرداری آمادگی آن را دارد تا به عنوان قطب نقشه های باز ایران فعالیت نماید.
در ادامه از مجموعه پارک علم وفناوری و صندوق پژوهش بازدید و شرکتهای فناوری خواسته ها و نیازهای خود را ارائه نمودند.
سپس از مرکز خلاقیت نوآوری فناوری نوین شهر بازدید و احسان پروانه جانشین مدیر مرکز توضیحاتی در خصوص اهداف و برنامه های مرکز عنوان و گزارشی از فعالیت های مرکز ارائه نمود.
وی یکی از مهمترین اهداف این مرکز را تعامل با متخصصین و تشکلهای علمی بین المللی عنوان و افزود: با این هدف، شهر یزد به عنوان پایتخت های شهر پایدار جهان انتخاب شد.
وی یکی از رسالتهای این مرکز را حمایت از طرح ها و استارت آپ ها بامحوریت مدیریت شهری، شهر هوشمند و لزوم فرهنگسازی برای افزایش مشارکت عمومی در فرایند های هوشمندسازی شهری و هماهنگی با سازمانهای بین المللی مثل یونسکو برای استانداردسازی این آموزش ها با معیارهای بین اللمللی دانست.
حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد این مرکز را نوپا دانست و افزود: این مر کز می تواند با شناسایی فناوری های نوین شهری در راستای هوشمندسازی شهر تقش بسزایی ایفا نماید. 
در ادامه از مرکز شتابدهنده و شهر الکترونیک پیشگامان بازدید و پروژه های مراکز توسط متولیان امر ارائه شد.
در پایان از نصب چراغهای هوشمند در پارک آرام که به صورت پایلوت انجام شده است، بازدید گردید.