بازدید عضو شورای اسلامی شهر یزد از طرح های عمرانی منطقه یک

بازدید عضو شورای اسلامی شهر یزد از طرح های عمرانی منطقه یک

 دکتر کاشفی زاده عضو شورای اسلامي شهر يزد و نماینده شورا در منطقه یک در سال جاري به اتفاق مهندس کشفی مديرمنطقه يك از طرح آزاد سازی بلوار ولایت که بلوار آزادگان (فرودگاه) را به بلوار شهید سامعی شاهدیه وصل می کند و طرح باغ بزرگ شهر که محدوده بلوار شهید پاکنژاد مقابل سه راه آبنما می باشد و همچنین طرح 30 متری ادامه بلوار شهید پاکنژاد به عابدی و شهید حسن بیگی متصل می شود،  بازدید نمودند.

 وی  ضمن تسریع در عملیات اجرایی و تکمیل این پروژه ها با تامین بودجه و اعتبار ، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز را در اولویت اصلی  شورای اسلامی شهر و شهرداری عنوان و آمادگی کامل شورا را در جهت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه اعلام کرد.