بازدید سپنتا نیکنام عضو شورای اسلامی شهر و جمال الدین عزیزی شهردار یزد از بخش اورژانس بیمارستان شهید صدوقی

بازدید سپنتا نیکنام عضو شورای اسلامی شهر و جمال الدین عزیزی شهردار یزد از بخش اورژانس بیمارستان شهید صدوقی

 

در این بازدید با قدردانی از کادر درمانی خدوم و زحمتکش این بیمارستان، تمهیدات شهرداری برای مقابله با شیوع بیماری در سطح شهر بیان کردند.

در این بازدید شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد آمادگی کامل خود را برای همکاری همه جانبه در راستای مقابله با شیوع بیماری اعلام کردند.