بازدید رئیس و عضو شورا از مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان

بازدید رئیس و عضو شورا از مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان

غلامعلی سفید رئیس شورای اسلامی شهر یزد و ونوس عامری عضو شورا از مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان بازدید کردند.