بازدید رئیس و تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر یزد و شهردار از مجموعه بندرخشک

بازدید رئیس و تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر یزد و شهردار از مجموعه بندرخشک

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد
تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر یزد به اتفاق شهردار از بندرخشک پیشگامان بازدید کردند.
در این بازدید مهندس رضایی نژاد مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان به تشریح چگونگی شکل گیری و روند اجرای بندرخشک پیشگامان پرداخت و یزد را از لحاظ استراتژیک درموقعیت بسیار مناسب دانست و افزود: درنظراست زنجیره مدیریت خدمات کالا و مصرف مردم را در این مجموعه مهیا گردد.
غلامعلی سفید رئیس شورای اسلامی شهر یزد اظهار داشت : محورهای توسعه در بحث حمل و نقل و انبارداری می تواند در توسعه و ارزش افزوده استان موثر باشد.
وی تصریح کرد: برای بهتر شدن عملکرد مدیریت باید انبارداری را از مرز کشور به داخل کشور هدایت نمود که در مجموع شهر یزد را از زمانهای گذشته به عنوان انبارداری مرکزی کشور مناسب دانسته شده است.

دکترجمالی نژاد شهردار یزد هم در این بازدید با اشاره به حضور پیشگامان در حوزه های شهری برای آینده ای دور، خاطرنشان کرد :در صورتی که این شرکت در پروژه های شهری اقدامات ارزشمندی انجام نماید بالطبع  میتوان زمینه همکاری های مشترک را فراهم نمود.
وی اظهار امیدواری کرد: اولین پروژه مشترک در نهضت پارکینگ سازی بصورت شفاهی کار شود تا هم برای عموم مردم مناسب باشد و هم بخش خصوصی از آن بهره ببرد.
گفتنی است در حال حاضر بزرگترین سردخانه جنوب شرق کشور در بندرخشک پیشگامان یزدفعال است.