بازدید رئیس وجمعی از اعضای شورای شهر یزد به همراه شهردار از جمعیت هلال احمر

بازدید رئیس وجمعی از اعضای شورای شهر یزد به همراه شهردار از جمعیت هلال احمر

رئیس وجمعی از اعضای شورای شهر یزد به همراه شهردار از جمعیت هلال احمر بازدید کردند.
نحوه همکاری شهرداری با هلال احمر به مناطق زده غرب کشور بررسی شد.