بازدید رئیس شورای اسلامی شهر یزد از پروژه های عمرانی شهر

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر یزد از پروژه های عمرانی شهر

 بازدید رئیس شورای اسلامی شهر یزد از پروژه های عمرانی شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد.

با توجه به اهمیت پروژه های عمرانی و خدماتی شهر به محوریت صیانت از حقوق مردم و تبلور مؤلفه های توسعه شهر، تسریع در اجرای پروژه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی تأکید حجت الاسلام شیخ عباس زارع رئیس شورای اسلامی شهر  در برنامه بازدید گروهی پروژه ها بود.

حجت الاسلام شیخ عباس زارع رئیس شورای اسلامی شهر یزد به همراه معاونین شهردار در یک سفرسه ساعته از  چندپروژه در حال اجرا ودر دست اقدام شهرداری  بازدید کردند.

بازدید از چند پارک در حال احداث در منطقه3، بازدید از پارک شهیدهمتی (خیرآباد) بازدید از پارک تپه کسنویه و بازدید از پارک طبیعت از مهمترین مکانهایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد ضمن بازدید از پروژه های در دست احداث منطقه ، استفاده از تحصیلات و تجربیات کاری  مرتبط را در اجرا و عملیاتی شدن تمامی پروژه ها از معاونت های مربوطه خواستار شد.

حجت الاسلام شیخ عباس زارع آگاهی یافتن و اشراف بر طرح های عمرانی سطح شهر و نحوه اجرای هر یک را، یکی ازمهمترین  اهداف بازدید میدانی از پروژه ها عنوان کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد در خاتمه خاطرنشان کرد: در راستای اقدامات خدماتی و عمرانی شهرداری که بازخورد آن در هر حال برای شهر و مردم شریف و صبورشهر یزد است، هیچ تعلل و تعطیلی در اجرای پروژه‌ها نداریم و هیچ عذری را از مسئولین و پیمانکاران امر نخواهیم پذیرفت.

وی تصریح کرد : بر اساس اعتماد شهروندان به نمایندگانشان در شورای اسلامی شهر در جهت خدمت رسانی بهینه به شهر و شهروندان ، ما نیز باید در قبال شهروندان و چه بسا ایندگان مسئول و پاسخگو باشیم.