بازدید رئیس شورای اسلامی شهر یزد از ورزشگاه در حال ساخت منطقه امامشهر

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر یزد از ورزشگاه در حال ساخت منطقه امامشهر

این ورزشگاه در خیابان سجاد شمالی واقع شده و شامل سالن ورزشی ، آمفی تئاتر ، زورخانه و مجموعه رفاهی است که از سوی بخش خصوصی انجام میشود .