بازدید رستگاری فرماندار یزد، عباسی هرفته رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر، کشفی پور مدیر منطقه تاریخی شهرداری و نمایندگان شرکت برق از پروژه های محدوده مرکزی شهر

بازدید رستگاری فرماندار یزد، عباسی هرفته رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر، کشفی پور مدیر منطقه تاریخی شهرداری و نمایندگان شرکت برق از پروژه های محدوده مرکزی شهر

در این بازدید از کوچه تبریزیون، میدان خان و بازار تاریخی یزد بازدید به عمل آمد و هماهنگی لازم جهت اقدامات دستگاه های مختلف انجام شد.