بازدید جمعی از شورای اسلامی شهر و شهردار از کارگاه تولید البسه یکبار مصرف کادر درمانی در بیت الزهرا گنبد سبز

بازدید جمعی از شورای اسلامی شهر و شهردار از کارگاه تولید البسه یکبار مصرف کادر درمانی در بیت الزهرا گنبد سبز

این کارگاه تولیدی با حمایت خیرین راه اندازی شده و در 14 مرکز روزانه 30 هزار ماسک و البسه مورد نیاز کادر درمان تهیه میشود.