بازدید بانوان شورای شهر یزد از مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران

بازدید بانوان شورای شهر یزد از مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد
ونوس عامری کلید توسعه را فنی و حرفه ای دانست و بر پرورش نیروی انسانی ماهر تاکید نمود.
الهه جورابی ضمن اهمیت شرکت تعاونی برای بانوان، خواستار راه اندازی آن شد.
اعضا در این بازدید پیشنهاد نمودند تا به صورت ماهیانه یا فصلی غرفه هایی برای ارائه و فروش آثار هنری و صنایع دستی بانوان یزدی ایجاد گردد که با استقبال مشاور بانوان استاندار مواجه شد.
گفتنی است این مرکز در سال جاری 107 دوره در 60 رشته گوناگون به صورت های ثابت، سیار ، زندان، سکونت گاه و جوار دانشگاه برگزار نموده است.