بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای شهر یزد از کارخانه آسفالت سازمان همیاری شهرداری ها

بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای شهر یزد از کارخانه آسفالت سازمان همیاری شهرداری ها

اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد از کارخانه آسفالت سازمان همیاری شهرداری ها بازدید و مشکلات آن را بررسی نمودند.