بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای شهر یزد از پارک ترافیک

بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای شهر یزد از پارک ترافیک

اعضای کمیسیون معماری و عمران شورای اسلامی شهر یزد از پارک ترافیک بازدید و روند کار و مشکلات موجود آن مورد بررسی قرار گرفت.

مسئول پارک ترافیک گزارشی از عملکرد و روند آموزش ترافیک در پارک را ارائه نمود. ارتقاء سیستم گرمایشی و سرمایشی، ارتقاء فرهنگسازی ترافیکی از طرق مختلف، تعامل شهرداری و سازمان سیما ومنظر شهری جهت اختصاص مکان مناسب در سطح شهر و پارکها و ارتقاء فضای سبز آن پارک و اختصاص اتوبوس شهری جهت حمل ونقل و غیره از جمله مواردمطروحه در بازدید بود.