بازدید اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای شهر یزد از مرکز اجرائیات و پارک طوبی

بازدید اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای شهر یزد از مرکز اجرائیات و پارک طوبی

اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای شهر یزداز مرکز اجرائیات شهرداری و پارک طوبی بازدید و مشکلات موجود در مرکز اجرائیات و فضای سبز مجموعه طوبی بررسی گردید.