بازدید اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد از تجهیزات و امکانات پارک شادی

بازدید اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد از تجهیزات و امکانات پارک شادی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

در این بازدید مشکلات و معضلات پارک شادی با حضور مزیدی مدیر پارک شادی بررسی شد و نسبت به رفع این مشکلات تاکید شد.

توجه به فضای زیبای ظاهری، پاک سازی بوفه میانی پارک، افزایش ساعت بازدید از پارک در ایام  تعطیل، استفاده از آبسرد کن های بهداشتی از مهمترین مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به رفع این نواقص تاکید شد.