بازدید اعضای کمیسیون خدمات شهری از مرکز نگهداری سگ های بی سرپناه

بازدید اعضای کمیسیون خدمات شهری از مرکز نگهداری سگ های بی سرپناه

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، با محوریت کمیسیون خدمات شهری شورا و با حضور اعضای این کمیسیون و معاون خدمات شهری شهرداری، از مرکز نگهداری سگ های ولگرد بازدید شد.
در این بازدید مسئول نگهداری کمپ سگ های ولگرد، گزارشی را از نحوه جمع آوری و نگهداری ارائه نمود.
گفتنی است که این مرکز در سال93 با هدف حمایت از حیوانات تاسیس و در ادامه پناهگاهی جهت نگهداری سگ های رها شده در شهر تاسیس شد.
هم اکنون یک تشکل ثبت شده تحت عنوان انجمن حمایت از حیوانات امید یزد قرار است با شهرداری در جهت جمع آوری سگ ها، واکسینه، پلاک گذاری و در نهایت رها سازی همکاری نماید.