بازدید اعضای کمیسيون عمران شورای اسلامی شهر یزد از چند طرح تفصیلی

بازدید اعضای کمیسيون عمران شورای اسلامی شهر یزد از چند طرح تفصیلی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

در راستای درخواست های مردمی ، اعضای کمیسيون عمران شورای اسلامی شهر یزد به همراه مهندس فعالی معاون شهرسازی و معماری شهرداری از چند طرح تفصیلی در سطح شهر بازدید کردند.

اعضا ابتدا به کوچه شهید حسینعلی گل واقع در خیابان کاشانی ، پشت کارخانه جنوب رفتند و طرح عریض شدن این کوچه را با حضور مهندس فعالی بررسی کردند و مقرر گردید نتیجه آن طبق طرح تفصیلی توسط معاونت شهرسازی و مهماری شهرداری  بررسی و  به شورا ارسال شود.

در ادامه از  بلوار یاسین و پارک کوثر بازدید شد که در این بلوار هم طرح تفصیلی آن  مورد بررسی و پیگیری  قرار گرفت که نهایتا طی صورت جلسه ای مقرر گردید نتایج آن بعداز بررسی کامل به کمیسيون عمران ارسال شود.

در پایان اعضای کمیسيون به خیابان اشتر زاده واقع در  بلوار دهه فجر رفتند که قرار است ، این محدوده از بلوار به علت سرعت زیاد وسایل نقلیه،  به میدان تبدیل شود که خیابان ها و زمین های اطراف این بلوار برای بررسی بهتر مورد بازدید قرار گرفت تا این موضوع در شورا مطرح شود.