بازدید اعضای کمیسيون خدمات شهری شوراي اسلامي شهر يزداز پارک بزرگ شهر( مارکار)

بازدید اعضای کمیسيون خدمات شهری شوراي اسلامي شهر يزداز پارک بزرگ شهر( مارکار)

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

سپنتا نیکنام رئیس کمیسون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد به همراه عزت یادگار و شیخ عباس زارع ، از پارک بزرگ شهر(مارکار )بازدید کردند.

در این بازدیدکه زارع مسئول پارک مارکار هم حضور داشت مشکلات این پارک از نزدیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید در جهت رفع مشکلات در کمیسون خدمات شهری  بررسی و در ادامه در صحن شورا مطرح شود.

حجت الاسلام زارع رئیس شورای اسلامی شهر یزد در این بازدید گفت:پارکها با ایجاد فضای سبز مناسب موجب آسایش، رفاه مردم و پاکی طبیعت می شود و حتی می توان سرانه فضای سبز هر شهر را به عنوان نمادی از سرزندگی و نشاط اجتماعی آن جامعه دانست و تلاش خواهد شد تا در این راستا در شورا مصوبات خوبی را داشته باشیم.

سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد هم در ادامه افزود: با توجه به اینکه این پارک در منطقه شلوغ شهر قرار گرفته است و استقبال از آن هم بسیار مناسب می باشد نیازمند است تا امکانات بیشتری در اختیار شهروندان قرار بگیرد که این موضوع در کمیسون مطرح ومورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین وی خواستار تعیین مکانی خاص برای استقرار دستفروشان برای ارتقای سیمای پارک و جلوگیری از سد معبر در حاشیه پارک شد.

در ابتدای این بازدید از محدوده نوار سبز شهر یزد واقع در میدان میوه وتره بار قدیم کنار پل شهید قهاری سعید بازدید و مشکلات موجود در اجرای طرح نوار سبز مورد بررسی قرار گرفت.