بازدید اعضای کمیسيون تحول اداری واملاک شورای اسلامی شهر یزد ازکارخانه جنوب

بازدید اعضای کمیسيون تحول اداری واملاک شورای اسلامی شهر یزد ازکارخانه جنوب

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

رئیس واعضای کمیسيون تحول اداری واملاک شورای اسلامی شهر یزد به منظور استفاده و بهره گیری از کاربری های کارخانه جنوب در جهت ایجاد مکانهای فرهنگی ورزشی، از این مکان بازدید کردند.

محمد فقیه خراسانی رئیس کمیسيون تحول و املاک شورای اسلامی شهر یزد در بازدید از قسمت های مختلف کارخانه گفت: بسیاری از فضاهای این کارخانه هم از لحاظ استحکام وهم از لحاظ زیبایی بسیار مناسب می باشد و تلاش مي شود تا طرح های تفریحی و ورزشی وهنری جهت کاربری های آن در نظر گرفته و این مکان با طراحی مناسب به یکی از قطب های فرهنگی وتفریحی شهر یزد تبدیل شود .
وی افزود: آسایش شهروندان و همچنین ایجاد اماکن تفریحی و ورزشی مناسب برای شهروندان از جمله اولویت هایی است که باید در نظر گرفته شود و کارخانه جنوب می تواند در جهت کاربری های فرهنگی و ورزشی در اختیار مردم قرار گیرد.

گفتنی است یکی از بزرگترین معامله های تاریخ شهرداری یزد خرید کارخانه جنوب یزد با اعتباری بالغ بر36 میلیارد تومان بوده است که مبلغ 8میلیاردتومان  به صورت نقد و 20 میلیارد تومان به صورت تهاتر و هشت میلیارد باقیمانده نیز در موقع انتقال سند به بنیاد مستضعفان پرداخت مي شود .