بازدید اعضای شورای شهر یزد از مرکز آموزشی استثنایی رسولیان

بازدید اعضای شورای شهر یزد از مرکز آموزشی استثنایی رسولیان

تنی چند از اعضای شورای شهر یزد از مرکز آموزشی استثنایی رسولیان بازدید و مشکلات آن مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید که با حضور حمیدرضا قمی، الهه جورابی، ونوس عامری و صفدر پور مدیر عامل سازمان سیما و منظر شهرداری و همچنین شفیعی معاون امور زیربنایی و حمل ونقل شهرداری انجام شد، مقرر شد نصب وسایل بازی در این مرکز و بهسازی مسیر دسترسی در دستور کار قرار گیرد.