بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از مركز اطلاعات اورژانس 115 شهرستان


 

اعضای شورای اسلامی شهر یزد از مركز اطلاعات اورژانس 115 شهرستان بازدید نمودند.
در این بازدید مسئولین مربوطه اين مركز مسائل و مشکلات خود چون نامگذاري يكي از خيابانها يا ميادين به نام اور‍ژانس ، نياز به نقشه جامع شهري ، فضاسازي جهت آموزش شهروندي در سطح شهر ، ايجاد ايستگاههاي سلامت در سطح شهر و غيره را عنوان و از شورای اسلامی شهر خواستار تعامل و همکاری جهت رفع اين گونه مسائل شدند.
اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ضمن مهم و حساس دانستن مركز اورژانس ، آمادگي خود را جهت هرگونه همكاري و تعامل با مركز اورژانس اعلام نمودند.