بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از شبکه سی متری بلوار خاتم

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از شبکه سی متری بلوار خاتم
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد در راستای پروژه های عمرانی در حال اجرا - اعضای کمیسیون توسعه عمران شورای اسلامی شهر یزد به اتفاق شهردار، معاون عمرانی و مدیر منطقه دو شهرداری یزد از شبکه سی متری بلوار خاتم بازدید و ضمن بررسی طرح مورد نظر و اقدامات انجام شده ، با چند تن از مالکانی که زمینها و منازل آنها در طرح می باشد و هنوز تملک نشده است گفتگو کردند.
بنا به اعلام مدیر منطقه دو شهرداری ، تملک و آزادسازی شبکه سی متری بلوار خاتم به طور پراکنده از سال 76 آغاز شده است که طول مسیر 2 هزار و 200 متر و عرض آن سی متر می باشد.
همچنین وی ضمن اظهار اینکه این پروژه تاکنون 60درصد پیشرفت فیزیکی داشته است گفت: این طرح در سه فاز قرار دارد که فاز اول آن حد فاصل میدان نیایش به خیابان مقداد اجرا شده و فاز دوم آن حد فاصل خیابان مقداد به خیابان صحرا تملک 20 درصد زمینهای در مسیر آن باقی مانده است.
مهندس لطیفی افزود: فاز سوم حد فاصل خیابان صحرا به کاشانی عمده تملک آن انجام شده است.
گفتنی است با احداث این معبر ارتباط بلوار امام جعفرصادق(ع) و خیابان کاشانی به سمت خیابان صحرا و میدان نیایش و بلوار مدرس برقرار و می تواند نقش مهمی در کوتاه کردن سفرهای شهری در این منطقه داشته باشد.