بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از بافت تاریخی به مناسبت سالروز ثبت یزد

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از بافت تاریخی به مناسبت سالروز ثبت یزد


بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از بافت تاریخی به مناسبت سالروز ثبت یزد

 

 غلامحسین دشتی رئیس شورای اسلامی شهر یزد با همراهی فاطمه زارع و بی بی فاطمه حقیرالسادات به مناسبت سالروز ثبت یزد از بافت تاریخی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر یزد ضمن بازدید از پروژه های شاخص منطقه، از نزدیک مشکلات و معضلات منطقه بافت تاریخی را بررسی کردند.