بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار یزد از مرکز فناوری های هوشمند شهری تهران

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار یزد از مرکز فناوری های هوشمند شهری تهران

در بازدید غلامعلی سفید، حمیدرضا قمی، سیدحسین آزادی، ونوس عامری، الهه جورابی، سپنتا نیکنام، محسن عباسی اعضای شورای اسلامی شهر؛ جمال الدین عزیزی شهردار، احمدرضا فقیه خراسانی و محمد قویدل از مدیران پارک علم و فناوری، مهدی فلاح رئیس سازمان فاوا شهرداری و محمد سپهر مدیر صندوق پژوهش یزد؛ با همکاری شهرداری تهران و ارائه خدمات به شرکت های فناوری و توسعه هوشمندسازی شهر آشنا شدند.