بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردارتربت جام از شهر یزد

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردارتربت جام از شهر یزد
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد - اعضای شورای اسلامی شهر تربت جام به اتفاق شهردارآن شهراز پروژه های مهم عمرانی شهرداری یزد از جمله میدان جدید میوه وتره بار، پارک کوهستان، بافت تاریخی ، بلوار ولایت و فقیه خراسانی ، پارک ترافیک ،شبکه تاکسی بیسیم تاکسیرانی و غیره بازدید نمودند.
در ادامه ، در کمیسیونهای عمران ، توسعه و نظارت،پیگیری و نیز ششصد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد حضور یافتند و با اعضای شورای اسلامی شهر یزد دیدار و سپس تجربیات یکدیگر درزمینه های مختلف شهری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.