بازدید از کمپ معتادین و ورزشگاه سلمان مردآباد

بازدید از کمپ معتادین و ورزشگاه سلمان مردآباد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد از کمپ معتادین واقع در بلوار جمهوری و در ادامه از ورزشگاه سلمان مردآباد بازدید کردند .

این بازدید به منظور بررسی مشکلات این دو مکان انجام گرفت و مقرر شد این مشکلات توسط دبیر کمیسیون یادداشت و جهت بررسی به کمیسون فرهنگی ارجاع و در  ادامه برای اجرا و رای نهایی در صحن شورا مطرح شود.

مشکلاتی از جمله عدم واگذاری زمین به کمپ معتادین و همچنین کمک به ساخت ورزشگاه سلمان مردآباد از جمله مواردی بود که در این بازدید به آنها اشاره شد.