بازدید از چند پروژه عمرانی در دست اقدام شهرداری در منطقه دو

بازدید از چند پروژه عمرانی در دست اقدام شهرداری در منطقه دو

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

در  راستای پیگیری طرح های عمرانی انجام شده در منطقه دو، رئیس و اعضای کمیسیون نطارت و پیگیری شورای اسلامی شهر یزد به همراه مدیر منطقه دو شهرداری،  از چند پروژه عمرانی در منطقه دو بازدید کردند.

اعضا در ابتدا از طرح اصلاح هندسی در تقاطع خیابان خرمشهر به قیام در حسن آباد که پیش از این با مشکل ترافیکی روبرو بود بازدید کردند.

هم اکنون در این مسیر جداسازی خیابان ها انجام شده و جدول گذاری و پیاده روسازی در حال انجام می باشد که اعضا بر تسریع در اجرای کار تاکید کردند.

در ادامه اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر یزد از باغ فخار واقع در شهرک بهاران بازدید و برآماده سازی این باغ جهت احداث پارک بانوان و خانواده برای استفاده شهروندان تاکید شد.

بازدید از باغ گلکار در حسن آباد که با کاربری احداث پارک بانوان خریداری شده از دیگر برنامه بازدید امروز کمیسیون بود.

در ادامه حفیظی مدير منطقه دو شهرداري توضيحاتي در خصوص عمليات عمراني و كاربريهاي مورد نظر براي ساختمانهاي موجود در باغ فخار و پارك بانوان حسن آباد ارائه نمود .

در پایان اعضا از محوطه مسجد شهرک مشاغل فنی و پارک مجاور میدان شهدای محرای بازدید و بر آغاز اجرای عملیات عمرانی در این دو طرح تاکید کردند