بازدید از چند مدرسه و نشست با مدیران مدارس

بازدید از چند مدرسه و نشست با مدیران مدارس

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

به منظور بررسی نامه های ارسالی به شورای اسلامی شهر یزد در خصوص مساعدت جهت رفع مشکلات مدارس، رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر یزد از چند مدرسه بازدید و در نشستی با مدیران این مدارس مشکلات آنها را بررسی کردند.

بازدید از دبیرستان پسرانه علوم ومعارف صدرا ، مدرسه پسرانه شهید ذکایی در حسن آباد و دبیرستان دخترانه علوم و معارف صدرا از مهمترین برنامه های کمیسیون فرهنگی دراین بازدید بود.

مدیران مدارس در این بازدید ضمن تشکر و قدردانی از حضور اعضای شورای اسلامی شهر یزد،  به بیان کمبود ها ومشکلات مدرسه پرداختند و خواستار کمک به ساخت فضاهای مناسب برای مدارس شدند.

همچنین اعضای کمیسیون فرهنگی شواری اسلامی شهر یزد در پایان از محل آشپرخانه تهیه غذا برای ذائرین اربعین  بازدید کردند.