بازدید از پروژه پارک بزرگ حسن آباد و مرکز تربیت معلم الزهرا یزد

بازدید از پروژه پارک بزرگ حسن آباد و مرکز تربیت معلم الزهرا یزد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد:

تني چند از اعضای شورای اسلامی شهر یزد به همراه محمد رضا عظیمی زاده شهردار،  از پروژه پارک بزرگ حسن آباد و مرکز تربیت معلم الزهرا یزد  بازدید کردند.

به گفته وحيدرضا خباززاده يزدي سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد- در ابتدا حاضرين به پروژه پارک بزرگ حسن آباد سری زدند  تا از نزدیک در جریان پیشرفت فعالیت های عمرانی این پارک قرار بگیرند.

پروژه پارک حسن آباد با مساحتی بالغ بر5000متر مربع ، برای توسعه پارک و فضای سبز منطقه محروم حسن آباد و ساکنین اطراف آن ،در حال اجرا می باشد.

هم اکنون اجرای عملیات آسفالت و کف سازی پیاده رو در این پارک انجام شده و در آینده ای نزدیک کار  نهال کاری در این پارک به پایان مي رسد  تا آماده بهره برداری شود.

حاضرین در ادامه به مرکز تربیت معلم الزهرا یزد واقع در خیابان خرمشهر رفتند و مشکلات این مرکز و دانش آموختگان را بررسی کردند.

در این  بازدید نشستی صمیمی هم با مسئولین مرکز تربیت معلم الزهرا برگزار شد که مقرر گردید در جهت سهولت در رفت آمد دانش آموختگان این مرکز، شهرداری همکاری مناسبی را با این مرکز داشته باشد.