بازدید از پروژه های عمرانی منطقه یک

بازدید از پروژه های عمرانی منطقه یک

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

رئیس و اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر یزد به اتفاق کشفی شهردار منطقه یک از پروژه های عمرانی شهرداری منطقه یک بازدید کردند.

اعضا ابتدا به ساختمان شهرداری منطقه یک رفتند و در نشستی با مهندس کشفی شهردار منطقه یک، عملکرد پروژه های عمرانی این منطقه را بررسی کردند.

در ادامه حاضرین از پروژه باغ بزرگ شهر بازدید کردند که در این پروژه بدنه سازی و محوطه سازی مسیر با طول 150 متر در حال انجام بود.

برای اجرای این پروژه در سال 95  دویست و هفتاد  میلیون تومان اختصاص داده شده بود که با توجه به نیاز به تسریع در اجرای کار در سال  96مجدد  مبلغ 200 میلیون تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شد.

در ادامه حاضرین از اجرای عملیات عمرانی در پارک شهدای ژاندارمری در محدوده بلوار 17 شهریور بازدید کردند.

گفتنی است آغاز عملیات اجرایی در این پارک از سال 95 آغاز گردیده است و مقرر شد بازپیرایی فضای سبز، نصب روشنایی و ست های ورزشی در دستور کار قرار بگیرد.

پارک سردو راه از دیگر مکان هایی بود که مورد بازدید اعضای کمیسیون قرار گرفت که در این مکان محوطه سازی و بهبود فضای سبز در حال انجام بود.

بازدید از اجرای عملیات پیاده رو سازی بلوار شهید پاکنژاد حدفاصل چهاراه فرهنگیان تا سه راه آبنما از دیگر برنامه اعضا بود که در این مکان جدول گذاری ، کف سازی مسیر و بهبود ایستگاه های اتوبوس در حال انجام بود.