بازدید از پروژه ساماندهی بازارچه صنایع دستی (برج و باروی قدیم یزد)

بازدید از پروژه ساماندهی بازارچه صنایع دستی (برج و باروی قدیم یزد)

با حضور غلامعلی سفید رئیس شورا، محسن عباسی رئیس کمیسیون عمران و رستگاری فرماندار یزد از پروژه بازارچه صنایع دستی و مرمت برج و باروی شهر بازدید به عمل آمد.
در این بازدید تاکید شد با هماهنگی نهاد های مرتبط، تسریع در اجرای پروژه در دستور کار قرار بگیرد.
لازم به ذکر است که بازارچه صنایع دستی، پروژه ای شهری در قلب بافت تاریخی می باشد که نشانه تغییر رویکرد مدیریت شهر در تعریف پروژه های شهری را به دنبال خواهد داشت.
در قالب این پروژه مسیری پیاده محور از لب خندق تا شاهزاده فاضل شکل گرفته و بخشی از برج و باروی شهر بازسازی می شود و بصورت بازارچه صنایع دستی از تولید و توزیع مورد استفاده قرار میگیرد.
در ادامه از مجموعه پشت بام بازار شاهزاده فاضل بازدید و تاکید شد ساماندهی و نورپردازی آن با مشارکت شهرداری، میراث، بازاریان و نیروی انتظامی برنامه ریزی شود تا این مجموعه از نابسامانی و چهره زشتی که دارد نجات داده شود.